.: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA
Szkoły
Poniżej znajduje się wykaz szkół, które są jednostkami organizacyjnymi Gminy Kadzidło. Na terenie Gminy funkcjonują również szkoły stowarzyszeniowe, kliknij tutaj,
aby zobaczyć wykaz tych szkół.
CHUDEK


Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku


07-420 Kadzidło


Chudek


Dyrektor: Józef Kojtek


tel.: (29) 761-66-84


www: www.zschudek.edupage.org


e-mail: Szkoła podstawowa: zschudek@poczta.onet.pl

DYLEWO


Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II
w Dylewie


07-420 Kadzidło


Dylewo, ul. Szkolna 1


Dyrektor: Hanna Politowska


tel.: (29) 761-60-22


www: www.zpodylewo.pl/news.php


e-mail: zpo.dylewo@wp.pl

KADZIDŁO


Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle


07-420 Kadzidło


ul. Kościuszki 13


Dyrektor: Halina Prusaczyk


tel.: (29) 761-80-82


www: www.zpokadz.edupage.org


e-mail: zpokadz@wp.pl
Gminne Przedszkole w Kadzidle


07-420 Kadzidło


ul. Bajkowa 2


Dyrektor: Beata Nalewajk


tel.: (29) 506-50-01


Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=61556308565426


e-mail: przedszkole@kadzidlo.pl
Gminny Żłobek w Kadzidle


07-420 Kadzidło


ul. Bajkowa 2


Dyrektor: Ewa Płoska


tel.: (29) 506-50-00


e-mail: zlobek@kadzidlo.pl
WACH


Szkoła Podstawowa im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wachu


07-420 Kadzidło


Wach


Dyrektor: Teresa Wielechowska


tel.: (29) 761-95-21


www: www.zswach.edupage.org


e-mail: szkola965@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji PublicznejCopyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2007-2017