.: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA
Ogłoszone akty prawne
Informujemy, że dnia 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników rządowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa. W związku z tym w art. 26 powołanej ustawy nowela dodaje przepis ust. 2 nakładający nowe obowiązki na urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.


W opinii Rządowego Centrum Legislacji fakt, że wersja autentyczna elektronicznego Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie na stronie internetowej RCL, przemawia za tym, by obowiązki te realizować poprzez umieszczanie na stronie głównej serwisu internetowego danego urzędu terenowego organu administracji rządowej oraz organu samorządu terytorialnego linku do strony internetowej RCL..: Link kierujący do strony serwisu Dziennika Ustaw to:


http://dziennikustaw.gov.pl.: Link kierujący do strony serwisu Monitora Polskiego to:


http://monitorpolski.gov.plBiuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2010