OGŁOSZENIA

II Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2024


Konkurs został rozstrzygnięty 17 maja 2024 roku
>> Link do ogłoszenia

>> Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

>> Załącznik do zarządzenia

>> Ogłoszenie o naborze

>> Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

>> Zarządzenie w sprawie wyboru oferty

>> Ogłoszenie o wyborze

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem zmiany Uchwały Rady Gminy Kadzidło Nr LXIX/583/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, na podstawie Uchwały Rady Gminy Kadzidło Nr LI/282/10 z dnia 10 listopada 2010 r. uprzejmie proszę o składanie do dnia 01 marca 2024 roku propozycji i uwag do przedmiotowego dokumentu. Propozycje i uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: profilaktyka@kadzidlo.pl lub dostarczyć w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Kadzidło.

Sprawę prowadzi:
Renata Romanowska-Olbryś
e-mail: profilaktyka@kadzidlo.pl

Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Kadzidło
Dariusz Łukaszewski
>> Projekt UchwałyI Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2024
>> Link do ogłoszenia

>> Zarządzenie w sprawie wyboru oferty

>> Ogłoszenie o wyborze
Ogłoszenie oceny otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w Gminie Kadzidło w roku 2024
>> Link Załącznik
I Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2024
>> Link do ogłoszenia
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, na podstawie Uchwały Rady Gminy Kadzidło Nr LI/282/10 z dnia 10 listopada 2010 r. uprzejmie proszę o składanie do dnia 25 października 2023 roku propozycji i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Propozycje i uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: profilaktyka@kadzidlo.pl lub dostarczyć w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Kadzidło.


Sprawę prowadzi:
Renata Romanowska-Olbryś
e-mail:profilaktyka@kadzidlo.pl
Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Kadzidło
Dariusz Łukaszewski
>> Projekt uchwałyOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.05.2023 r. dotyczące konsultacji w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi.

W związku z koniecznością dokonania zmian Uchwały Rady Gminy Kadzidło Nr LVII/455/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Wójt Gminy Kadzidło informuje o przedstawieniu do konsultacji proponowanych zmian uchwały.
>> Link do ogłoszenia
Rozstrzygnięcie II Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w Gminie Kadzidło w roku 2023.
>> Link do ogłoszenia
Oferta Klubu Sportowego "KURPIE TEAM" na realizację zadania publicznego "III Mistrzostwa Kurpi w Kolarstwie MTB"
>> Link do ogłoszenia
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w Gminie Kadzidło w roku 2023.
>> Link do ogłoszenia
Rozstrzygnięcie I Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2023.
>> Link do ogłoszenia
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Kadzidło do 2030 roku"
>> Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Kadzidło do 2030 roku"
>> Ogłoszenie
I Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2023.
>> Link do ogłoszenia
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, na podstawie Uchwały Rady Gminy Kadzidło Nr LI/282/10 z dnia 10 listopada 2010 r. uprzejmie proszę o składanie do dnia 31 października 2022 roku propozycji i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Propozycje i uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: profilaktyka@kadzidlo.pllub dostarczyć w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Kadzidło.


Sprawę prowadzi:
Renata Romanowska-Olbryś
e-mail:profilaktyka@kadzidlo.pl
Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Kadzidło
Dariusz Łukaszewski
>> Projekt uchwałyW dniu 5 maja 2022 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w roku 2022.
>> Link do ogłoszenia
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w roku 2022.
>> Link do ogłoszenia
Zarządzenie nr 306/2022 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2022 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
>> Więcej
Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Dotyczy konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2022.
>> Więcej
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2022.
>> Link do ogłoszenia
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, na podstawie Uchwały Rady Gminy Kadzidło Nr LI/282/10 z dnia 10 listopada 2010 r. uprzejmie proszę o składanie do dnia 29 października 2021 roku propozycji i uwag do przedmiotowego dokumentu. Propozycje i uwagi proszę przesłać na adres e-mail profilaktyka@kadzidlo.pl lub dostarczyć w formie pisemnej pocztą bądź do sekretariatu Urzędu Gminy Kadzidło.
>> OgłoszenieWójt Gminy Kadzidło, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U.2021.305) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w 2021 roku.
Zadanie: turystyka i krajoznawstwo
Termin składania ofert wyznacza się od dnia 18 czerwca do dnia 9 lipca 2021 r. do godz. 16.00.
>> Link do ogłoszenia
W dniu 8 marca 2021 roku zostały podane wyniki o wyborze w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2021 (pozycja nr 15: "Ogłoszenie o wyborze")
>> Link do ogłoszenia o wyborze
W dniu 4 lutego 2021 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2021
>> Link do ogłoszenia