Powrót do strony głównej
Rezerwa Celowa Budżetu Państwa
"Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło"


   


Rezerwa Celowa Budżetu Państwa "Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło"

---------------------------


W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany budynek składający się z trzech brył. Dwa skrzydła zewnętrzne będą parterowe, środkowa część dwukondygnacyjna. Pierwsza część stanowi oddział przedszkolny, druga część jest częścią wspólną, administracyjną, trzecia część stanowi oddział żłobkowy z blokiem żywieniowym.

Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi 2 257,45 m2.

W budynku zostanie utworzone 8 oddziałów przedszkolnych i 3 żłobkowe.

Zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni o łącznej powierzchni 1856,00 m2 oraz 2 miniboiska piłkarskie o powierzchni 80,0 m2. W ramach zagospodarowania terenu zostanie utwardzona kostką brukową powierzchnia 4735,0 m2 (dojścia, dojazdy, parkingi, schody zewnętrzne).

Na placu zabaw zostanie zamontowanych 29 urządzeń do zabawy i rekreacji. Na działce zaprojektowano 54 miejsca parkingowe (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych). Przy budynku zostały zaprojektowane tarasy naziemne o powierzchni 507,07 m2, przy placu zabaw zaprojektowano 2 wiaty do odpoczynku o powierzchni zabudowy 80,0 m2.

Od strony zachodniej budynku przewidziano ogród dla dzieci.

Ponadto zostaną wykonane nasadzenia zieleni oraz cała działka zostanie ogrodzona.

Dofinansowanie: 12 740 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 16 889 858,95 zł


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2022