Powrót do strony głównej
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"


   


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce---------------------------


Realizacja zadania obejmuje budowę sieci ciśnieniowej DN 90 od punktu włączenia w istniejący rurociąg tłoczny w ul. Handlowej w Kadzidle do pompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Partyzantów w Kadzidle oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od punktu włączenia do projektowanej pompowni ścieków do ostatnich budynków mieszkalnych w ul. Partyzantów.

Zakres robót obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym m.in.:

- Łączna długość kolektora tłocznego - 189,00 m

- Przepompownia strefowa

- Łączna długość kolektora z rur PVC o średnicy 200 mm - 179,50 m


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021