Powrót do strony głównej
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
"Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce"


   


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce---------------------------


Istniejąca droga posiada zawężoną jezdnię (3-4 m) o nawierzchni żwirowej, będącą w złym stanie technicznym z licznymi nierównościami. Brak poboczy bardzo utrudnia ruch pieszych i rowerów, a brak odwodnienia powoduje powstawanie zastoisk wody na jezdni. W okresach letnich po każdym przejeździe pojazdu powstają tumany kurzu, natomiast w okresach wiosennych i jesiennych tworzą się koleiny w nasiąkniętej nawierzchni żwirowej.

Po rozbudowie znacznie zwiększy się szerokość pasa drogowego (10,50 - 16,90 m) oraz szerokość jezdni. Powstanie jezdnia bitumiczna o szerokości 5,0 m i długości 1860,98 m. Na łukach poziomych o dużym kącie zwrotu przewidziano wykonanie poszerzeń. Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni - daszkowy i jednostronny, kategoria obciążenia ruchem - KR 1, projektowana prędkość - 60 km/h, pobocza szerokości 1 m. W ramach odwodnienia za poboczami zostaną wykonane rowy przydrożne oraz przepusty pod zjazdami. Zostanie wykonana przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi i jednego z drogą gminną. Powstaną zjazdy do przyległych działek. Zostanie wykonane oznakowanie drogowe pionowe. Realizacja rozbudowy drogi pozwoli na uzyskanie parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami dla dróg publicznych gminnych.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020